Vad för hjälp finns det för äldre att få?

När behov av hjälp finns, med vård, assistans och annat, så är det oftast personlig assistans man pratar om. Vad är personlig assistans? Personlig assistans är något som ges till personer som har behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov, MEN, det gäller bara upp till att man är 65 år gammal! Om man har fått godkänt personlig assistans före man fyller 65, så är det ok, för då får man ha kvar det. Man blir alltså inte av med det bara för att man blir över den åldern. Om du är under 65 och behöver personliga assistenter.

Hjälp till äldre över 65

Personer som är över 65 och i behov av hjälp i hemmet, kan ansöka om att få hemtjänst. Det är ett stöd för att personen i sin vardag ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

I hemtjänst kan saker som städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden ingå. De kan även hjälpa personen med personlig omvårdnad, exempelvis hjälpa att klä på sig eller att duscha.

Är du sjuk och behöver vård i hemmet så får du hjälp med detta genom hemsjukvården. 

Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får.

4 Jul 2022