Om personlig assistans

Personlig assistans är en av tio insatser som kan erhållas inom LSS, enligt 9 § 2. Du som har behov av personlig assistans, di kan ansöka om detta via kommunen och/eller försäkringskassan. Du kan även få hjälp via www.ekensassistans.se

Det finns ingen nedre åldersgräns för att kunna få personlig assistans, dock en övre på 65 år. Men öär det så att du har assistans före du fyller, så får du så klart även behålla den efter! Du kan dock inte utöka den, utan efter fyllda 65 år får du i stället ansöka om bistånd för dessa enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Personlig assistans och hemtjänst

Vissa av de behov som kan ges som personlig assistans enligt LSS kan även ges inom ramen för SoL, av personal inom hemtjänsten. Detta gäller till exempel hjälp till personer som är äldre än 65 år, och som därför inte omfattas av LSS. Skillnaden mellan lagarna är grovt sett att personal som arbetar som personlig assistenter enligt LSS är knutna till dig som person och dina behov, medan hemtjänstpersonal som verkställer beslut enligt SoL är knutna till verksamheten. En annan skillnad är att hjälp enligt LSS (som regel) är utan kostnad, medan SoL-insatser medför en avgift för dig. Om man har de behov av hjälp som anges i LSS-lagen bör man alltså i första hand söka hjälpen enligt LSS.

Viktigt att komma i håg är att LSS är ett komplement till andra lagar, en så kallad pluslag. Detta innebär att du till exempel både kan ha hemtjänst enligt SoL och kombinera denna med ledsagning eller personlig assistans enligt LSS. Kommunen/försäkringskassan kan alltså inte neka dig att ansöka om personlig assistans för att du har hemtjänst.

23 Jan 2023