Vad är skillnaderna mellan en elektrisk och hydraulisk vinsch?

Vinschar finns i många olika viktklasser, färger, estetik, vattentäta egenskaper, såväl som för en mängd olika användningsområden. Men visste du att de också finns med olika typer av strömkällor?

Den mest populära och välkända vinschtypen är en elektrisk vinsch. Dessa används främst för terrängfordon, bärgningsbilar, bilverkstäder med mera.

Den andra huvudtypen som kan utnyttjas för att styra en vinsch är hydraulkraft. Hydrauliska vinschar används för samma typer av användningar som är nämnd ovan, såväl som tunga militärfordon, brand och räddning och industri.

Bra vinschar av olika slag, det hittar du hos Warrior Winches. Bland annat 230v vinschar.

Elektriska vinschar 

Elektriska vinschar är välkända av de flesta som kör off road. Desa är oftast  billiga, pålitliga under korta användningsperioder, enkla att installera, lätta att hitta och kräver bara ditt fordons batteri som strömkälla.

Linjehastighet är en specialitet för elektriska vinschar eftersom de tenderar att överträffa hastigheten hos hydrauliska vinschar med liknande kapacitet. Om du råkar stanna på djupt vatten och inte vill, eller inte kan, starta om din Jeepkan en elektrisk vinsch vara det bättre valet för att få dig upp ur vattnet eller leran.

Nackdelar finns naturligtvis med elektriska vinschar. Även om de är snabba, är de inte avsedda för tung användning dag efter dag. De flesta elektriska vinschar är till för personer som ibland kan fastna.

Hydrauliska vinschar 

Hydrauliska vinschar är bra för tunga jobb. De använder vätska för att driva vinschen. Denna vätska håller saker svalare samtidigt som den ger en bättre lösning för långvarig användning.

Denna typ av vinsch kan köras under långa perioder med kort nedkylningstid mellan användningarna. Som nämnts tidigare används hydrauliska vinschar av platser som tunga bärgningsbilsföretag, brand- och räddningstjänster, militären, tung industri, fartyg och kranar där tillförlitlighet och tung lastanvändning under längre tidsperioder är ett minimalt krav för jobbet .

En lägre linhastighet är generellt normen om man jämför två vinschar med samma kapacitet när en är hydraulisk och en är elektrisk. 

14 Dec 2022