Vad är en auktoriserad översättare?

"Auktoriserad översättare" är en skyddad yrkestitel som tilldelas av Kammarkollegiet. En auktoriserad översättare är bunden av professionella sekretessregler som föreskrivs i lag och utför avancerad översättning inom en mängd olika områden. Kunder kan vara statliga myndigheter, företag och privatpersoner. Det är viktigt att anförtro dina texter till en auktoriserad översättare eftersom auktorisation är en garanti för kvalitet och rättssäkerhet.

För att bli auktoriserad översättare måste en översättare framgångsrikt genomföra en översättningsexamen med extremt höga krav. Tentamen anordnas varje år av Kammarkollegiet på olika orter i Sverige. Inför auktorisation gör Kammarkollegiet en kontroll av en kandidats integritet. Endast fysiska personer kan beviljas översättningstillstånd, inte juridiska personer.

En auktoriserad översättare måste följa God translatorssed, som utgör riktlinjer för auktoriserade översättare utfärdade av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet är en tillsynsmyndighet för auktoriserade översättare och auktorisationen ska förnyas vart femte år. Uppdrag som utförs av auktoriserade översättare varierar från skolhandlingar, officiella papper, födelse- och vigselbevis, dödsattester, allmänna och årsredovisningar till domar, polisanmälningar, rättstvister och krävande lagtexter.

Hitta en bra översättare som är auktoriserad 

Att anförtro dina texter till en auktoriserad översättare innebär att översättningarna håller hög kvalitet och rättssäkerhet. Du kan hitta auktoriserade translatorer hos Språkservice. Hos detta företag kan du få hjälp med översättningar av olika slag. Dessutom har de även tjänster inom tolkning om det är så att du även behöver en tolk. Hos detta företag kan du vara säker på att få en korrekt översättning till det språk du behöver. 

28 Nov 2022