Både gamla och unga kan drabbas

Ju äldre man blir desto större risk är det att man drabbas av både det ena och det andra. En sak som dock kan drabba i stort vem som helst, det är plötsligt hjärtstopp. Det krävs en hjärtstartare och hlr för att en person som drabbas ska överleva. Även om det är så att alla kan drabbas, så finns det så klart riskgrupper vilka det kan drabba i större utsträckning. De som har störst risk att drabbas, de är medelålders och äldre och då på grund av åderförfettningssjukdom som den dominerande orsaken till plötsligt hjärtstopp.

Tre olika grupper som kan drabbas

Man brukar dela in de som drabbas av plötsligt hjärtstopp i tre grupper. 

1. I denna gruppen är det ingen diagnos, personen cisar inga symptom och har ingen nära anhörig som drabbats av plötsligt hjärtstopp. 

2. Ingen diagnos, personen har symptom som till exempel bröstsmärta, yrsel, svimning, hjärtklappning och oförklarlig trötthet.

3. Har en känd hjärt-kärldiagnos, inte sällan nedsatt pumpförmåga och för läkarens del handlar det om att göra en riskbedömning och ge adekvat behandling. Dessutom bör personen få livsstilsråd som minskar risken för plötsligt hjärtstopp.

Det som är otäckt med plötsligt hjärtstopp är att det kan komma plötsligt, utan förvarning och vart man än befinner sig. För att göra sig lite säkrare, gå en hlr kurs och köp en egen hjärtstartare och ha hemma. Så kan du vara med och räda någons liv om det skulle behövas.

20 Sep 2018