Alla kan lära sig att rädda liv!

Oavsett vilken ålder man är i, så kan man lära sig att rädda liv genom att gå olika kurser och utbildningar. Det finns idag många bra första hjälpen kurser så väl som hlr utbildningar. Jag har gått flera sådana när jag var yngre, men det är ju så att mycket av kunskaperna faller bort samt att det hela tiden kommer nya saker att lära sig. Därför är det inte fel att gå en första hjälpen kurs så väl som en hlr utbildning lite då och då! Jag har själv bokat in mig på både första hjälpen och hlr hos Hjärtgruppen. De har certifierade läkare som lär ut precis allt man behöver kunna!

Lära sig nya saker

Något jag med verkligen vill lära mig, det är att använda en hjärtstartare. Det har visat sig att personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp behöver mer än bara att man utför hlr, de behöver även att man använder hjärtstartare. Det verkar som att fler och fler förstår detta och det har placerats ut fler runt om i landet, men vad jag har förstått så behövs det ännu mer samt kunskaper i hur man använder dem. Man behöver inte ta alla utbildningar på en och samma gång, men det är inte fel att ta dem i anslutning till varandra, då de på ett sätt faktiskt hör samman. Om även du vill lära dig att rädda liv, se till att boka in en hlr utbildning eller en första hjälpen kurs du med!

23 Apr 2017